Nos Horaires

Horaires de l'accueil
aquatique
bien-être
forme

Horaires

Lundi11:00 à 20:00
Mardi11:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi11:00 à 20:00
Vendredi11:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires

Horaires espace aquatique

Lundi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Mardi12:00 à 13:4517:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Vendredi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires espace aquatique

Horaires espace bien-être

Lundi11:00 à 20:00
Mardi11:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi11:00 à 20:00
Vendredi11:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires espace bien-être

Horaires espace forme

Lundifermé
Mardifermé
Mercredifermé
Jeudifermé
Vendredifermé
Samedifermé
Dimanchefermé

Horaires espace forme