Nos Horaires

Horaires du centre
aquatique
bien-être
Cardio

Vacances du 10/04/2023 au 07/05/2023

Lundi10:00 à 20:00
Mardi10:00 à 21:00
Mercredi10:00 à 20:00
Jeudi10:00 à 20:00
Vendredi10:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Vacances du 10/04/2023 au 07/05/2023

Horaires

Lundi11:00 à 20:00
Mardi11:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi11:00 à 20:00
Vendredi11:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires

Vacances du 10/04/2023 au 07/05/2023

Lundi10:00 à 20:00
Mardi10:00 à 21:00
Mercredi10:00 à 20:00
Jeudi10:00 à 20:00
Vendredi10:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Vacances du 10/04/2023 au 07/05/2023

Horaires espace aquatique

Lundi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Mardi12:00 à 13:4517:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Vendredi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires espace aquatique

Vacances

Lundifermé
Mardifermé
Mercredifermé
Jeudifermé
Vendredifermé
Samedifermé
Dimanchefermé

Vacances

Horaires espace bien-être

Lundi11:00 à 20:00
Mardi11:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi11:00 à 20:00
Vendredi11:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires espace bien-être

Vacances du 10/04/2023 au 07/05/2023

Lundi10:00 à 20:00
Mardi10:00 à 21:00
Mercredi10:00 à 20:00
Jeudi10:00 à 20:00
Vendredi10:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Vacances du 10/04/2023 au 07/05/2023

Horaires espace Cardio

Lundi11:00 à 20:00
Mardi11:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi11:00 à 20:00
Vendredi11:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires espace Cardio