Nos Horaires

Horaires du centre
 piscine
balnéo
cardio

Horaires

Lundi11:00 à 20:00
Mardi11:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi11:00 à 20:00
Vendredi11:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires

Vacances du 04/07/2023 au 31/08/2023

Lundi09:00 à 19:00
Mardi10:00 à 21:00
Mercredi09:00 à 19:00
Jeudi10:00 à 19:00
Vendredi10:00 à 19:00
Samedi10:00 à 19:00
Dimanche09:00 à 19:00

Vacances du 04/07/2023 au 31/08/2023

Horaires espace  piscine

Lundi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Mardi12:00 à 13:4517:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Vendredi12:00 à 13:4517:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires espace  piscine

Vacances du 04/07/2023 au 31/08/2023

Lundi09:00 à 10:00
Mardi19:00 à 21:00
Mercredi09:00 à 10:00
Jeudifermé
Vendredifermé
Samedifermé
Dimanche09:00 à 10:00

Vacances du 04/07/2023 au 31/08/2023

Horaires espace balnéo

Lundi11:00 à 20:00
Mardi11:00 à 21:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi11:00 à 20:00
Vendredi11:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires espace balnéo

Vacances du 04/07/2023 au 31/08/2023

Lundi09:00 à 19:00
Mardi10:00 à 21:00
Mercredi09:00 à 19:00
Jeudi10:00 à 19:00
Vendredi10:00 à 19:00
Samedi10:00 à 19:00
Dimanche09:00 à 19:00

Vacances du 04/07/2023 au 31/08/2023

Horaires espace cardio

Lundi11:00 à 20:00
Mardi11:00 à 20:00
Mercredi10:45 à 20:00
Jeudi11:00 à 20:00
Vendredi11:00 à 20:00
Samedi10:00 à 12:4514:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 12:4514:00 à 18:00

Horaires espace cardio

Vacances du 04/07/2023 au 31/08/2023

Lundi09:00 à 19:00
Mardi10:00 à 21:00
Mercredi09:00 à 19:00
Jeudi10:00 à 19:00
Vendredi10:00 à 19:00
Samedi10:00 à 19:00
Dimanche09:00 à 19:00

Vacances du 04/07/2023 au 31/08/2023